Astonec, interimt ledarskap

Interimschef

Nyskapande eller förvaltande roll:

Astonec erbjuder interim ledarskap i två olika former. I det ena fallet kan Astonec leda igångsättningen och utvecklingen av en ny produkt, från vitt papper till färdig produkt. I det andra fallet handlar det om att täcka upp det löpande arbetet under en tid, i en mer förvaltande roll, fram tills en permanent lösning är på plats. Naturligtvis kan båda fallen innefattas i samma uppdrag.

Exempel 1: Nyskapande/igångsättning

Ett företag står inför att ta fram ny produkt men saknar ledarresurser eller beslutsunderlag för att komma igång. Man har kanske för mycket på gång med befintliga projekt, men måste ändå komma igång med något nytt. Eller man vill skaffa mer förståelse kring en produtidé eller tekniken innan man sätter igång.

 

Affärsmässiga fördelar:

Tillför snabbt teknisk ledarkompetens och kunskap om gedigen uppstart av produktkoncept, som leder till färre ändringar längs vägen och högre kvalitet på produkten. Genomför arbetet fram till en lyckad produkt. Eller man kan till låg kostnad ”prova av” idéer och tankar innan man beslutar om att sätta igång.

Exempel 2: Förvaltande

Då ett företag behöver bibehålla en stabilitet och trygghet t.ex. då nyckelperson lämnar företaget och nyrekrytering tar tid, eller vid förändingar där en långsiktig lösning ännu ej är klar, eller vid sjukdom eller föräldraledighet.

 

Affärsmässiga fördelar:

Säkrar löpande verksamheten, ingen ändring behöver ske. Arbetet sker helt integrerat i kundens befintliga organisation med befintliga rutiner. Astonec bidrar med sin erfarenhet till en stabilitet och trygghet i befintlig situation.

© Astonec AB 2014 | Interimt ledarskap | 070-5490042 | info@astonec.se | Bankgiro: 467-5534 | Orgnr: 556965-4246 | Godkänd för F-skatt